افزایش 15 درصدی نرخ حق بیمه شخص ثالث

شورای عالی بیمه برای سال آینده نرخ حق بیمه شخص ثالث برای همه وسایل نقلیه را 15 درصد افزایش داد.

افزایش 15 درصدی نرخ حق بیمه شخص ثالث

به گزارش خبرنگاران، شورای عالی بیمه در راستای اجرای ماده (3) آئین نامه مشخص سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن مصوب هیئت وزیران در سال 1396 موضوع ماده (18) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395، در جلسه خود نرخ حق بیمه پایه بیمه شخص ثالث در سال 1398 برای کلیه وسایل نقلیه را 15 درصد بیش از نرخ های مورد عمل سال 1397 مشخص کرد.

بر این اساس و برای اجرای این مصوبه شرکت های بیمه مکلفند موارد زیر را رعایت نمایند:

1- با توجه به اعلام مبلغ ریالی دیه برای سال 1398 از سوی قوه مقضائیه که متضمن 16.9 درصد افزایش در مبلغ ریالی دیه است و با توجه به افزایش 15 درصدی نرخ حق بیمه رشته شخص ثالث به موجب مصوبه شورای عالی بیمه، کلیه شرکت های بیمه موظفند بیمه نامه های شخص ثالثی را که تاریخ آغاز پوشش آنها از ابتدای فرودین 1398 و پس از آن باشد را با تعهدات بدنی 360 میلیون تومان (معادل دیه ماه های حرام) و تعهدات اقتصادی حداقل 9 میلیون تومان و با حق بیمه های مندرج در جدول زیر صادر نمایند.

شرکت های بیمه و نمایندگان آنها مکلفند جدول مذکور را در معرض دید متقاضیان قرار دهند.

2- نحوه اعمال انواع تخفیف ها و اضافه نرخ های حق بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث، بر اساس ضوابط مندرج در آئین نامه اجرایی ماده (18) قانون فوق و با رعایت بخشنامه شماره 96/400/120058 مورخ 1396/12/09 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

3- در راستای اجرای ماده (3) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه -مصوب سال 1395 و آئین نامه اجرایی آن- مصوب هیئت وزیران، شرکت های بیمه مکلفند بیمه نامه های حوادث راننده ای را که تاریخ آغاز پوشش آنها از ابتدای فروردین ماه سال آینده و پس از آن باشد را با تعهدات حداقل 270 میلیون تومان و با نرخ ها و ضوابط مقرر در آئین نامه مذکور صادر نمایند و در صورت تقاضای بیمه گذاران، مبلغ تعهدات بیمه نامه های حوادث راننده صادره قبلی را با اخذ حق بیمه مربوط تا مبلغ مذکور افزایش دهند.

4- با توجه به اینکه در قانون فوق الذکر، جبران کسری پوشش بیمه نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه باشد، برعهده صندوق تأمین خسارت های بدنی قرار گرفته است، بنابراین اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث برای کلیه بیمه نامه های صادره قبلی، منتفی است.

با این حال در صورتی که بیمه گذاران برای جبران خسارت های اقتصادی تقاضای افزایش تعهدات اقتصادی را داشته باشند، شرکت های بیمه مکلفند با اخذ حق بیمه مربوط، نسبت به صدور الحاقیه افزایش تعهدات اقتصادی بیمه شخص ثالث اقدام نمایند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "افزایش 15 درصدی نرخ حق بیمه شخص ثالث" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "افزایش 15 درصدی نرخ حق بیمه شخص ثالث"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید