کشتی فرنگی

کشتی فرنگی قهرمانی دنیا، ساروی به گروه شانس مجدد رفت

ملی پوش وزن 97 کیلوگرم کشورمان به گروه شانس مجدد در رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی دنیا رفت.

24 مهر 1398

شروع اردوی چهارم تیم کشتی فرنگی از 13 اسفند

شاگردان محمد بنا برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا دور چهارم تمرینات خود را از 13 اسفند در خانه کشتی شروع می نماید.

24 خرداد 1398