ووشو

20 ووشوکار به اردوی تیم ملی راه یافتند

خبرنگاران: با خاتمه مرحله نخست رقابت های انتخابی تیم ملی ووشوی بانوان، اعزامی به رقابت های جهانی مالزی در آکادمی ووشو، 20 ووشوکار جواز حضور در اردوی آماده سازی تیم ملی را بدست آوردند.

20 مهر 1398